Funkcionalna organizacija

Spratnost planiranog objekta je Po+Pr+2+Ps1+Ps2. Projektovani objekat ima sledeće etaže: – podrum (garažni nivo -1.5 i garažni nivo -1), prizemlje, 2 sprata i 2 povučena sprata.

Objekat je planiran kao stambeno poslovni objekat. Delatnosti su predviđene u prizemlju u delu koji je orjentisan ka ul. Carigradskoj. Stanovanje je predviđeno u delu prizemlja, kao i na ostalim etažama. U prizemlju je projektovan 1 troiposoban stan. Na prvom , drugom i povučenom spratu 1 projektovano je po 3 stana, a na povučenom spratu 2, planirana su dva stana. Stanovi su različitih struktura i površina. Ukupno je planirano 12 stanova.

U podrumskom delu je planirana podzemna garaža sa 12 garažnih mesta, koja po svojoj površini spada u male garaže. Ulaz u garažu je iz dvorišta sa zadnje strane objekta. Predviđena su i dva garažna mesta ispod nivoa prizemlja, u okviru gabarita objekta i njima se pristupa direktno iz dvorišta – GM13 i GM14, kao i 4 parking mesta na otvorenom u zadnjem delu parcele. Kolski pristup dvorištu je sa leve strane objekta kroz pasaž pored ulaza u stambeni deo objekta. Omogućeno je nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom kroz ceo objekat. U ulaznom delu objekta nalazi se koso-podizna sklopiva platforma pomoću koje se pristupa stanu u prizemlju i liftu koji povezuje sve etaže objekta i koji je prilagođen za prevoz osoba sa invaliditetom. U garažnom nivou -1 predviđeno je jedno parking mesto za osobe sa invaliditetom kojem se može pristupiti pomoću lifta.